Mindfulness

Mindfulness

Et redskab til personlig udvikling


Mindfulness

Et redskab til personlig udvikling

Mindfulness er meget mere end at trække vejret og opmærksomhed på nuet.

Mindfulness er en rejse indad gennem kroppen.


Kroppen er vores bedste og eneste redskab til at være tilstede i denne verden. For kroppen er som det eneste, vi har, altid til stede lige her. Lige nu.


En ny undersøgelse, offentliggjort i US National Library of Medicine National Institutes of Health viser, at stress er en af de sygdomme, vi virkelig kan forebygge og lære at bekæmpe, når vi begynder at lytte til og arbejde langt mere med kroppens fortællinger til os.


Vejen til at forløse os selv og vores indre traumer, gemt i kroppen som opspændinger, fysiske tilstande eller lukkethed, kan således kun forløses ved, at vi begynder at erkende, hvem vi virkelig er og hvad vi er formet af.


Der findes ikke rigtigt eller forkert. Godt eller ondt. Der findes liv - og jo mere nærværende tilstede, du kan komme i dit liv, jo mere kan du opleve dig selv fri.


Det er lige netop her, at det egentlige arbejde finder sted.

Denne læring starter med at begynde at lytte til din krop og den indre fortælling, der folder sig ud gennem kroppens små opspændinger og tilstande.

Vi tror ofte, at vi kan tale, tænke og handle os fra alle vores indre låsninger og mærkninger, vores indre små og store traumer.


Den nyeste traume forskning viser, at vejen til at forløse os selv går gennem at komme i dyb kontakt med din krop. Bessel Van Der Kolk - en verdens førende traume forskere - siger noget uhyre interessant: Forløsning kan ske gennem berøring, bevægelse eller åndedræt.


Mindfulness starter som en rejse indad ved først at komme helt tilstede i dette nu gennem kropsligt nærvær.


I min måde at arbejde med mindfulness på, er denne rejse indad ikke en mental proces. Det foregår ikke oppe i hovedet. Det er en rejse gennem kroppen.


Gennem denne rejse - præcis som i al anden mindfulness træning - bruger vi krop-scanning til at begynde denne rejse. Fra hovedet ned i at mærke din krop og hvad, den fortæller dig og det at være dig.


Jeg benytter mig ofte af mindfulness øvelser i terapien. 


Gennem det dybe åndedræt understøttes alt, hvad vi gør. Således bliver mindfulness træningen mere end blot opmærksomhed på nuet, men også en rejse i at forløse kroppen og dermed sindets knuder og traumer dannet gennem vores opvækst - låst fast i sindets spindelvæv af ubevidste mønstre, der langsomt, blidt og venligt gøres bevidste, ved igen og igen at komme tilstede i dette nu, under vores fødder på en ikke-dømmende og kærlig-venlig måde.


En rejse fra hoved til hjerte. En kropslig erkendelsesrejse.


Mindfulness til arbejdspladser

 

Meditation

KONTAKT for en uforpligtende snak på telefon

20 11 77 56 eller send mig en mail

Kontakt og Tidsbestilling

Jette Axelsen

E-mail psykoterapi@jaliv.dk

Mobil 20 11 77 56

 

Vigtige Adresser

Havnevej 6c, Baghuset

 3100 Hornbæk

 

Kbh Terapeuterne

Holbergsgade 26, 1.tv

1057 København K